ANASARA

ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษ

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน

* เงื่อนไขการใช้คูปอง

  1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 1 ท่าน / 1 คูปอง เท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องแสดงคูปองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ณ วันจอง
  3. หมดเขตระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ภายใน 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
  4. คูปองส่วนลดนี้ สำหรับลูกค้าที่จองบ้าน โครงการอาณาสรา – แอทโมส เท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดโครงการอื่นในเครือบริษัทฯ ได้
ANASARA
ANASARA
ANASARA
ANASARA
ANASARA
ANASARA
ANASARA

หมายเหตุ : อาคารสโมสร, สระว่ายน้ำ, สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่ของคลับเฮาส์อยู่นอกพื้นที่ดินขออนุญาตจัดสรร ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อาณาสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ANASARA